Cetasoft

Ne kadar uzağı görebiliyorsanız o kadar yakınız size

CetaSoft Çiftlik
Neler Yapabilirsiniz ?


ANAYASA ile SÜRÜ VE SAĞLIK YÖNETİMİ

Havuz sistemi ile çiftlikte hayvan avlamaktan kurtulun !!!
Hayvan gruplama, besleme, koruyucu önlemler, hastalık, aşılama, fertilite veya periyodik ve genel olarak herhangi bir konuda çiftlikte yapacağınız tüm işlerin anayasası programda bir kereye mahsus olarak belirlenir. Bu oluşturulan anayasaya göre çiftlikte yapılacak tüm işler yapılma zamanı gelince program tarafından otomatik olarak hazırlanıp karşınıza getirilir. Siz planlanan işi yaptıkça yapılan iş havuzdan çıkartılır, iş yapılana kadar havuzda kalmaya devam eder. Siz  çiftlikte yapacağınız hiçbir işle ilgili listeler raporlar hazırlamak zorunda kalmazsınız. Böylece asıl işiniz olan çiftlik yönetimine daha çok fazla zaman ayırabilirsiniz.


Aşılama havuzu sistemi ile çiftlikte aşılanmadık hayvan kalmasın !!!
Binlerce hayvan olan bir işletmede zamanı gelince aşılanacak hayvanları tespit etmek ve aşılanan hayvanların kaydını tutmak gerçekten zor ve çok zaman alıcı bir iştir. Bazen o kadar uğraşmanıza rağmen işletmede aşılanmayan hayvanlar kalır. Bir sağlık personeli değişince yeni gelen kendine göre bir aşılama sistemi yapmaya çalışır. Anlayacağınız işletmelerde dört dörtlük bir aşılama programı oturtmak çok zordur. Hastalıkların kol gezdiği ülkemizde aşılama programları uygulamanın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.
CetaSoft Çiftlik Pro Programı bu zor ve karmaşık olan aşılama işini aşılama havuzu sistemi ile çok basit ve kolay bir şekilde çözümlemektedir. Her aşı için genel bir aşılama protokolü oluşturulur, bu aşılama protokolüne göre aşılama zamanı gelen tüm hayvanlar program tarafından süzülür ve aşı havuzuna atılır. Aşısı yapılan hayvan bu havuzdan otomatik olarak çıkartılır.Aşılamayı toplu olarak da yapabildiğiniz gibi bireysel aşı da uygulayabilirsiniz.Yapılan aşıların rapel ve aşı tekrarları da havuz sistemine aktarılarak takipleri program tarafından otomatik olarak yapılır. Aşılama işlemi ile ilgili tüm resmi makbuz ve belgeler program tarafından otomatik olarak hazırlanır.
Bu sistem; şu anda kullanmış olduğunuz sistemlerde olduğu gibi basit bir hatırlatma sistemi değil, dünyada benzeri olmayan ve aktif olarak yaşayan bir aşılama havuzu sistemidir.
Bu havuz sistemi sadece aşılama için değil çiftlikte periyodik olarak yapılan tüm işleri planlamak için uygulanabilen bir sistemdir.


Hastalık ve genital organ muayenesi:
Hastalık tedavi protokolleri belirleyip hastalıkların tedavilerinin bu protokol çerçevesinde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Hastalıklarla ilgili ayrıntılı kayıtlar girebilir laboratuar analiz sonuçları ve ultrason görüntülerini kaydedebilirsiniz. Revir modülü ile tedavisi ve ilaç kalıntısı devam eden hayvanları listeleyerek takip edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz tedavilerle ilgili reçete ve resmi çiftlik defterleri program tarafından otomatik olarak doldurulur.
Genital organ muayeneleri ile ilgili ayrıntılı kayıtlar girebilir, metritis retensio sekundinarum vb. hastalık geçirmiş hayvanlarla ilgili özel tedavi ve fertilite protokolleri oluşturabilirsiniz.
Özel hastalık takip sistemi ile sürü açısından riskli hastalık taşıyan hayvanlar özel olarak takip edilebilir.
Hastalık istatistikleri ile hastalık çıkış analizleri alınarak koruyucu önlemler ve sağlık hedefleri belirleyebilirsiniz.


 Hayvanların yönetimi ve takibi:
Hayvanlar yaşlarına, gebelik durumlarına ve beslenme şekillerine göre gruplandırılabilir. Bu gruplama işini sizin talimatınızla program otomatik olarak yapar. Oturup hangi hayvanların hangi grupta olması gerektiğine tek tek bakmanıza gerek kalmaz. Siz genel hayvan gruplama protokolünü yaparsınız, program otomatik olarak o grupları oluşturur ve yönetir. Mevcut sürü yönetimi programınızdan günlük süt miktarları, caa ,ruminasyon ve hareket aktiviteleri gibi bilgileri CetaSoft Çiftlik Pro'ya aktarabilirsiniz. Aktarmış olduğunuz bilgilerler çerçevesinde bu parametrelerle ilgili raporlar ve istatistikler alabilirsiniz.
Programda üreme durumu süt verimi geçirdiği hastalık gibi konulara göre sürüden çıkarma kriterleri belirlenir. Bu kriterlere uyan hayvanlar liste halinde sebepleri ile birlikte size sunulur.


Mükemmel bir fertilite yönetimi ile yılda 1 buzağı hedefini yakalayın !!!
Programdaki mükemmel fertilite yönetimi sistemi ile yılda 1 buzağı hedefini yakalayabilirsiniz. Oluşturacağınız fertilite protokolleri ile hiçbir hayvan gözünüzden kaçmaz. Belirlemiş olduğunuz gönüllü bekleme süresini aşan tüm hayvanlar otomatik olarak tohumlaması geciken hayvanlar havuzuna düşer ve senkronizasyona alınır. Bu havuza düşen hayvanlar senkronize edilene kadar veya  tohumlama yapılıncaya kadar bu havuzdan çıkartılmaz. Senkronizasyona alınan hayvanlara uygulanacak işlemler zamanı gelince hem ekrandan uyarılır hem de teknisyen veya hekimin cep telefonuna otomatik olarak sms gönderilir.Gebelik kontrolleri,kuruya alma doğum gibi tüm süreçler ve bu süreçlerde yapılması gereken işler program tarafından otomatik olarak takip edilir.
Yapmış olduğunuz tohumlamaların tohumlama belgeleri ve aylık tohumlama icmali program tarafından otomatik olarak hazırlanır.
Ayrıntılı ve zengin fertilite analizleri ile sürünün üreme performansını ölçülerek üreme hedefleri belirleyebilirsiniz.


Hayvanın tüm hayat hikayesini tek pencereden izleyebilirsiniz.
Programda; bir hayvana hastalık, üreme, aşılama, süt kaydı gibi herhangi bir konuda uygulama yapılınca tüm kayıtlar bir yere toplanarak hayvan seceresinde görülebilir. Siz hayvanın numarasını girdiğiniz anda hayvana yapılan tüm işlemleri aynı pencerede görebilirsiniz.

 

 RESMİ İŞLER
Saatler süren reçete ve resmi defterleri hazırlamak sadece 3 DAKİKA !!!


Bilindiği gibi son yönetmeliğe göre işletmeye giren her ilaç fatura ile girecek ve kullanılan her ilaç reçete ile çıkış yapılacak. Ayrıca bu ilaç giriş ve çıkışları ile ilgili tüm defterler fatura ve reçete ile uyumlu olarak eksiksiz olarak doldurulacak. Ayrıca Ari ve AB onaylı işletmeler için de tutulması gereken kayıtlar ve defterler bulunmaktadır. Aşılar ve tohumlamalar ile ilgili makbuzlar defterler ve icmaller gibi tutulması gereken kayıtlar bulunmaktadır. Tüm bu kayıtların eksiksiz olarak hazırlanması belki de işletmede çalışan sağlık ekibinin saatlerini almaktadır. Bu saatler süren kayıtlar CetaSoft Çiftlik Pro Programı ile sadece 2-3 dakikada kolayca ve eksiksiz olarak hazırlanabilmektedir.
Piyasadaki tüm ilaçlar reçetede olması gereken farmasötik şekli, gücü, kullanım şekli ve ilaç kalıntı süreleri gibi bilgileri ile birlikte programda kayıtlıdır. Siz hastalık tedavisi veya herhangi bir ilaç kullandığınız anda reçete ve reçete ile uyumlu olarak doldurulması gereken tüm defterler program tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
CetaSoft Çiftlik Pro kullanan işletmelerin resmi süreçlerle ilgili hiçbir derdi kalmıyor.Siz sürü yönetimi ve sağlık işlerinizi yaparken tüm resmi defterler program tarafından otomatik olarak hazırlanmış oluyor.


MALİYET YÖNETİMİ
Ayrıntılardaki karlılığı kaçırmayın !!!


 Beslenme ve maliyet yönetimi:
CetaSoft Çiftlik Pro'da hayvanlar yaşlarına ve verim durumlarına göre gruplanır. Bu gruplara göre uygulanacak olan rasyon belirlenir ve programda tanımlanır. Program verdiğiniz talimat ve protokole göre hayvanları besler ve verilen yemleri stoktan düşer. Hayvanların gruplarına göre beslenmelerinin maliyetlerini ve 1 litre sütün maliyetini otomatik olarak hesaplar.Besi hayvanları için besi performans analizlerini otomatik olarak hazırlar. Maliyetlendirme ,hareketli ağırlıklı ortalama sistemine göre yapılır. Beslenme maliyetlerine işçilik ve diğer giderler de eklenir. Süt ve hayvan satışı ve varsa diğer gelirler ile birlikte net maliyet program tarafından otomatik olarak sürekli hesaplanır ve size sunulur.
Yani siz işletmedeki bir sütün maliyetini ve bir kg etin maliyetini elinize kalem almadan istediğiniz anda sistemden görebilirsiniz.
Ari ve AB onaylı işletmeler için tutulması gereken ” Yem Temin Bilgileri ve Kaba Yem Üretim Bilgileri” defterleri besleme modülü ile otomatik olarak hazırlanmaktadır.
Cari net karınızın yanında her zaman çok net hesaplayamadığınız hayvan varlığı artışından kaynaklanan karlarınız vardır. Program sizin hayvan artış ve azalışlarını otomatik olarak ve yaşayan bir sistemle takip eder. Tek tuşla hayvan varlığınızı ve hayvanlarınızın maddi değerlerini güncel olarak size sunabilmektedir. Yani siz tek tuşla maddi hayvan değerlerinizi görebilirsiniz.Hatta bu hayvan değer artış ve azalışlarını geçen yıllarla kıyaslayabilirsiniz.


Ticari Faaliyet yönetimi:
Stok takibi; İlaç, aşı, tohum, yem, kaba yem, zahire, dezenfektan vb tüm stoklarınız program tarafından otomatik olarak takip edilir. Sağım sisteminden alınan tüm sütler stoğa eklenir ve süt fabrikasına programla satışı yapılarak tüm cari hareketler takip edilir.
Cari takip; Tüm tedarikçi ve süt fabrikaları ile olan cari işlemleriniz programla kolay bir şekilde takip edilir.Çek senet kredi kartı kasa işlemleriniz takip edilerek cari işlemler ile bağlantıları kurulur.
Giderler ;Tüm giderlerinizi programla takip edebilir ve giderlerinizi kontrol altına alabilirsiniz .
Ekstra Gelirler; Süt ve hayvan satışı dışındaki Tarsim ödemeleri, devlet desteklemeleri gibi ekstra gelirleriniz ayrıca takip edilerek mali tablolarınıza eklenir.
Planlama :
Hayvancılık işletmelerinde planlama çok sıkıntılı bir süreçtir. Bir yıl sonra kaç hayvanınız olacak ? Ne kadar süt üreteceksiniz ? Ne kadar harcama yapacaksınız ? gibi soruları yanıtlamak çok kolay değildir. Hayvan canlı bir materyal olduğundan dolayı her zaman 2x2 dört etmez. Biz CetaSoft olarak geliştirdiğimiz  planlama modülüyle bu çok zor soruların kolay cevaplarını üretebilmekteyiz. Her işletmenin üreme, sürüden çıkma ve verim tabloları birbirinden farklıdır. Biz bu planlama modülü ile her işletmenin kendi verilerine göre geleceğini planlıyoruz. Bir yıl sonra ne kadar hayvanınız olacak ? Bu hayvanlardan ne kadar gelir elde edeceksiniz ? Hayvanları beslemek için ne kadar kaba ve konsantre yeme ihtiyacınız olaca k? Ne kadar medikal ürüne ihtiyaç duyacaksınız ? gibi gelecekle ilgili bir çok sorunun cevabını kolayca alabileceksiniz.


ANALİZLER ve RAPORLAR
İhtiyacınız olan yüzlerce rapor tek tuşla elinizde !!!


Programla; sürü genel durumu, üreme, sağlık ve maliyet gibi tüm konularla ilgili  zengin analizleri ve tabloları içeren ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Bu raporlar saatlerce uğraşılarak alınacak raporlar değildir. Tek tıkla istediğiniz kadar zengin raporlar alabilirsiniz.Çiftliğinizin karnesi niteliğindeki rapor ve analizler sayesinde çiftliğinizin her sürecini kontrol altında tutabilirsiniz. Bu rapor ve analizleri çok ince ayrıntılı bir şekilde oluşturabileceğiniz gibi çiftliğinizi kuş bakışı şeklinde gösteren özet raporlar şeklinde de alabilirsiniz.
Etkin karalar için karmaşık verilerle uğraşmayın !!!
Yönetici ekranı:
Patronlar veya yöneticiler çiftliğin durumunu hep kuş bakışı görmek isterler. Haklı olarak ayrıntıyla vakit kaybetmek istemezler. O yüzden teknik personellerinden sürekli özet raporlar ve analizler isterler. Teknik personelinde yoğun çiftlik işleri nedeniyle bu raporları ve bilgileri hazırlamakta çoğu zaman zorluk yaşarlar.
CetaSoft Çiftlik Pro'daki yönetici ekranı sayesinde hem yöneticiler istediği anda istediği bilgilere tek tuşla kolayca ulaşabiliyorlar, hem de teknik personel bu raporları hazırlamaktan kurtuluyor.
Yönetici ekranı modülü ile tüm çiftliğin karnesi niteliğindeki; sürü durumu, üreme tablosu, hastalık tablosu, reforme hayvan tablosu ve mali tablolar gibi analizler tek tuşla ve özet şeklinde alınabilmektedir. Bu modülle çiftliğinizin genel kuşbakışı durumunu çok zaman harcamadan takip edebilirsiniz.
Yönetici ekranı; yöneticilerin istenilen raporları verileri program içinde dolaşmaya gerek duymadan sistemdeki bilgilere on-line olarak ulaşmalarını sağlar

Çiftlik danışmanınıza raporlar hazırlamak külfet olmaktan çıkıyor!!!


Danışman ekranı:
Çiftlik danışmanınız sürünüzü iyi tanıyabilmek, işlerin gidişatını takip edebilmek ve size yön vermek için çeşitli raporlar isterler. Bu raporları danışmanınızın istediği gibi eksiksiz olarak hazırlamak çok zamanınızı almakta veya tam istenildiği gibi hazırlanamamaktadır. Çiftlik danışmanları da sürekli istediği raporları tam olarak alamamaktan şikayetçidirler.
CetaSoft Çiftlik Pro Programı ile bu önemli konu yük olmaktan kurtuluyor. Danışmanınız siz ona raporlar hazırlamadan istediği bilgileri istediği zaman danışman ekranı sayesinde izleyebiliyor. Bu raporu almak için saatlerce programın içinde dolaşmak zorunda kalmıyor ve tek tuşla istediği tüm bilgilere ulaşabiliyor.Hatta danışmanınız bu istemiş olduğu raporları envanter şeklinde saklayıp geçmiş kayıtlarla mukayese edebiliyor.                         

EKSTRA MODÜLLER
SUNUCU TABANLI KULLANIM
Programı sunucu tabanlı kullanabilme özelliği ile çiftlik dışında merkez ofisinizden evinizden yani yaşadığınız her yerden çiftliğinizi takip edebilirsiniz.Teknik personelinize istediğiniz kadar kullanıcı tanımlayabilir ve yetkilendirme yapabilirsiniz.
CEP TELEFONU UYGULAMASI
Bu modül sayesinde hayvanın başından ofise gitmeden hayvanla ilgili tüm ayrıntılı bilgileri görebilir ve hayvana uygulamış olduğunuz işlemleri cep telefonundan hayvanın başında giriş yapabilirsiniz.Hayvanın başında ,girmiş olduğunuz tedavi ile ilgili uygulanacak ilaçları mobil yazıcıdan fiş olarak çıkartıp,ilacı uygulayacak olan kişiye verebilirsiniz.
BARKOD SİSTEMİ:
Özel olarak geliştirilen barkod sistemi ile barkod etiketleri hazırlayabilirsiniz.Bu sistemle ilaç,aşı ve diğer ürünlerin stok, miad ve seri numaralarını tek tıklamayla takip edebildiğiniz gibi reçete ve resmi defterleri otomatik olarak hazırlamış olursunuz.Hangi seri numaralı hangi aşı veya ilacı hangi hayvana uyguladınız görebilirsiniz.Miadı yaklaşan ve miadı dolmuş ilaçları takip edebilirsiniz.
RFID
Programla; hayvanlarınızı kulağa takılacak chip lerle RFID sitemiyle takip edebilirsiniz. Hayvanın başında cep telefonu ile uyumlu  RFID chip okuyucucularla hayvanlarınızı takip edebilirsiniz. Böylece hayvanın kulak numarası düşmesi numara yanlış girilmesi gibi olumsuzluklar ekarte edilmiş oluyor.
MEVCUT PROGRAMLARINIZ ARASINDA VERİ TRANSFERİ
Programdaki programlar arası veri transferi özelliği ile mevcut sürü yönetimi programınızdan günlük süt miktarları, adım aktiviteleri, Canlı ağırlık artışları ve geviş aktiviteleri gibi verileri alabilirsiniz. Kurumsal yapınız gereği şirket merkezinde kullanmış olduğunuz muhasebe programlarına gerekli kayıtları size özel hazırlayacağımız web servisler aracılığı ile aktarabilirsiniz.
Programın bu özelliği ile mevcut kullanmış olduğunuz programları terk etmeden CetaSoft un size sunduğu tüm yenilik ve güzelliklerden faydalanabilirsiniz.PROGRAMIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...
Program Windows tabanlıdır ve Windows XP veya üstü 32 veya 64 bit işletim sistemlerinde çalışır. Kullanıcı arabirimi, klavye veya mouse'u minimum kullanımla maksimum sonucu elde edebilecek ve Windows'un tüm grafik arabirim, mouse ve multitasking özelliklerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Pek çok işlem sadece Enter a basmak kadar kolaydır. Program dosyaları entegre çalıştığından etkileyen işlemler etkilenen dosyalarda anında güncellenir.