Cetasoft

Ne kadar uzağı görebiliyorsanız o kadar yakınız size


CetaSoft Veteriner 3.0
CetaSoft Veteriner Programı hem hekimlik işlerinizi, hem ticari işlerinizi, hem de resmi işlerinizi aynı platformda takip eden, özellikle büyük hayvan klinikleri için hazırlanmış profesyonel bir bilgisayar programıdır.

 

HEKİMLİK İŞLERİ

 

HAYVAN KAYITLARI

 • Müşterilerinizin hayvanları ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi girişi yapabilirsiniz
 • Otomatik hayvan güncelleme sistemiyle buzağı - düve - gebe düve - sağılan inek - sağılan gebe inek - kuru inek şeklinde nevi hareketleri otomatik olarak değiştirilir.

 

FERTİLİTE KAYITLARI

 • Tohumlama kayıtları ayrıntılı olarak tutulur ve tohum tutma oranları istatistiksel olarak izlenebilir.
 • Tohumlama zamanı, 2.siklus, gebelik tespit, kuruya alma, doğum zamanı ve involusyon kontrolü gibi fertilite olayları ekrandan uyarı yoluyla hekime, cep telefonuna SMS yoluyla hayvan sahibine otomatik olarak bildirilir.
 • Fertilite senkronizasyon protokolleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur ve hormon enjeksiyon zamanları ve tohumlama zamanı ekrandan hekime, SMS yoluyla hayvan sahibine otomatik olarak bildirilir.

 

AŞILAMA KAYITLARI

 • Aşılama kayıtları ayrıntılı olarak tutulur ve aşılamayla ilgili istatistikler alınabilir.
 • Hekim, hizmet verdiği işletmelere CetaSoft Veteriner ile aşılama programları oluşturabilir. Aşılama zamanlarında ekran yoluyla hekim, SMS yoluyla hayvan sahibi uyarılır.
 • Toplu aşılama sistemiyle çiftliklerdeki hayvanlara toplu olarak aşılama kayıtları girilebilir.

 

HASTALIK KAYITLARI

 • Hastalıklarla ilgili ayrıntılı olarak kayıtlar girilebilir, hastalık kontrol zamanlarında hekim program tarafından uyarılır.
 • Ayrıntılı olarak laboratuar sonuçları kaydedilebilir ve antibiyogram istatistikleri izlenebilir.
 • Hastalıklarla ilgili istatistiksel analizler alınabilir ve bölgesel mevsimsel hastalık çıkış oranları izlenebilir.

 

TİCARİ İŞLEMLER

 

STOK TAKİBİ

 • Klinikteki, depodaki ve arabadaki mal stokları (ilaç,aşı,tohum vb) ayrı ayrı takip edilir.
 • Miadı yaklaşan ve geçen ilaçlar program tarafından takip edilir ve miadı yaklaşan ilaçlar için hekim uyarılır.
 • Stok limit kontrol sistemiyle stokta azalan veya fazla alınan ilaçlar program tarafından takip edilir ve hekim uyarılır.

 

FİRMA-DEPO İŞLEMLERİ (ALIŞLAR)

 • Ecza depolarından gelen faturaların kayıtlarını girebilirsiniz.
 • Firmalara verilen çek senet veya açık hesaplarınızı takip edebilirsiniz. Ödeme zamanlarında program sizi uyarır.
 • Firmalarla alışverişlerinizi gösteren ayrıntılı hesap raporları alabilirsiniz.

 

MÜŞTERİ İŞLEMLERİ (SATIŞLAR)

 • Müşteri bilgileri ayrıntılı olarak takip edilir. Dilerseniz müşterilerinizi ödeme şekillerine göre gruplayabilir, grup kriterlerine göre ayrıntılı raporlar alabilirsiniz.
 • Müşteriye yapılan perakende satış, hastalık, tohumlama ve aşılama gibi işler ile müşterilerinizin ödemeleri ayrıntılı olarak raporlanabilir.
 • Veresiye takip sistemi... Müşterinize bir satış yapınca, ödeme vadesini girdiğinizde program o tarihte sizi uyarır ve isterseniz müşterinin cep telefonuna otomatik SMS göndererek bakiyesini bildirir. Müşteri ödemeyi yapmadığı sürece program bakiyeyi hatırlatmayı sürdürür.
  Bu sistemle köşeye sıkışan müşteriniz ya hesabı öder kurtulur ya da siz müşteriye kırmızı kalem çeker müşteriden kurtulursunuz.
 • Tüm müşterilerinize tek tuşla bakiyelerini SMS olarak gönderebilir dilerseniz tek tuşla toplu olarak mutabakat mektubu hazırlayabilirsiniz.
 • Fiyat güncelleme... Herhangi bir ilaca zam gelmesi durumunda o ilacın kullanıldığı ve veresiye kalan hesaplar tek tuşla otomatik olarak gelen zam oranında güncellenir. Dilerseniz müşterinizin zam öncesi bakiyesini de görebilirsiniz.

 

KASA HAREKETLERİ

 • Müşteriden gelen paralar, firmalara yapılan ödemeler ve diğer klinik giderlerinden giriş çıkışlarla program tarafından otomatik kasa tutulur. Kayıtları düzgün olarak girdiğiniz takdirde kasada görünen parayla cebinizdeki para birebir tutacaktır.

 

GELİR GİDER ANALİZLERİ VE İSTATİSTİKLER

 • Köylere veya işletmelere göre yapılan iş, tahsilat, bakiyeler istatistiksel olarak izlenebilir.
 • Birden fazla hekimle çalışan kliniklerde, hekimlerin baktığı hastalar, yaptığı tohumlamalar, yaptığı ciro ve tahsilat gibi parametrelerle ilgili performansları karşılaştırılabilinir.
 • Ciro ve karlılıkların hizmet, ilaç, tohum, aşı ve medikal malzeme arasındaki dağılımları görülebilir.
 • Aylık kar zarar analizleri; ciro, kar,tahsilat, ödeme, gider, veresiye arıtışı gibi parametrelerin gösterilmesiyle adeta kliniğinizin karnesi niteliğindedir.

 

RESMİ İŞLEMLER

CetaSoft Veteriner Programında, son yönetmelik ve talimatlar göz önüne alınarak değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler programın yeni sürümüyle güncellenmiştir.

 

REÇETE HAZIRLAMA

 • Programda; piyasadaki tüm ilaçlar farmasötik şekil, gücü, ambalaj şekli, ette ve sütte kalıntı süreleri ve kullanma şekli dozu ve kullanım süresi gibi reçetede olması gereken bilgileriyle kayıtlıdır.
 • Programda bakanlığın belirlediği reçete şekli, içeriği ve ölçüleri ayarlıdır. Siz ilaç satışı yapınca veya hasta kaydı girince tavsiye veya muayene reçetesi otomatik olarak tek tuşla hazırlanır ve yazıcıdan çıkartılır.

 

RESMİ KLİNİK DEFTERLERİ VE BELGELERİ

 Son yönetmelik ve talimatlardaki ‘Denetleme Defteri’ ve ‘Narkotik ve Psikotropik Ürünler Stok ve Sarf Defteri’ hariç diğer tüm defterler dijital ortamda tutulabilir." İbaresine istinaden aşağıdaki tüm defterler reçete ile uyumlu olarak program tarafından otomatik olarak hazırlanır.

 • Veteriner Biyolojik Ürünler Dışındaki Tıbbi Ürünlerin Kayıt Defteri
 • Veteriner Hekim Klinik,Poliklinik ve Hayvan Hastanelerine Girişi Yapılan Veteriner Biyolojik Ürünlerin Kayıt Defteri
 • Hayvan Muayene Kayıt Defteri
 • Reçete Kayıt Defteri
 • Veteriner Tıbbi Ürünlerin İade-Kayıt Defteri
 • Klinik Muayene Tedavi ve Aşılama Cetveli
 • Aylık Tohumlama icmali

 

MUHASEBE BELGELERİ

 • Program ile fatura ve serbest meslek makbuzu kesebilirsiniz.
 • Program reçeteyle uyumlu olarak bu muhasebe belgelerini yönlendirir ve yönetir. Muayene reçetesi kesilen kayıtları serbest meslek makbuzu ve fatura kesmeye yönlendirirken tavsiye reçetesi kesilen kayıtları sadece fatura kesmeye yönlendirir.

 

DİĞER YARDIMCI MODÜLLER

 • Tek tuşla binlerce müşterinize yılbaşı ve bayram mesajları gönderebilirsiniz.
 • Programdaki hatırlatma sistemiyle hekimlik ve ticari işleriniz dışında özel hayatınızla ilgili hatırlatmaları takip edebilirsiniz.
 • Banka ve kredi kartı işlemlerini yönetebilirsiniz.
 • Kliniğinize özel toplu olarak adres etiketi ve zarf etiketleri hazırlayabilirsiniz.
 • Excel'den müşteri bilgilerini alma (import), tüm bilgileri Excel formatında kaydedebilme (export) özellikleri.
 • Otomatik yedekleme sistemi.