Cetasoft

Ne kadar uzağı görebiliyorsanız o kadar yakınız size

CetaSoft Ofis Sürüm Farkları
CETASOFT OFİS STANDARTCETASOFT OFİS PROCETASOFT OFİS EKSTRA
SATIŞ İRSALİYESİ KESME
ALIŞ İRSALİYESİ KAYDETME
SATIŞ FATURASI KESME
ALIŞ FATURASI KAYDETME
BARKOD ETİKETİ HAZIRLAMA
BARKOD ETİKETLİ STOK KONTROLÜ
SENET YAZDIRMA
SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZDIRMA
STOK KODU ÇOĞALTMA SİSTEMİ
MAL VE NAKİT TRANSFERİ SİHİRBAZI
SİPARİŞ KONTROL SİSTEMİ
ÖZEL SATIŞ FİYATI BELİRLEME
OTOMATİK FİRE DÜŞME
MÜSTAHSİL MAKBUZU KESME
DEPO STOKLARI TAKİBİ
CARİ BAKİYE RİSK YÖNETİMİ
PERSONEL SATIŞLARI VE PRİM TAKİBİ
BAKİYE YAŞLANDIRMA RAPORLARI
TOPLU CARİ EKSTRE YAZDIRMA VE E-MAIL, SMS İLE GÖNDERME
CARİ HESAPLARA FİYAT FARKI UYGULAYABİLME
VADESİ GEÇEN ALACAKLAR RAPORU
ÜRÜN DEĞİŞİM-ÜRETİM
ÜRÜN DEĞİŞİM-TAKSİMAT
* Her üç sürümde de bulunan özellikler tabloya dahil edilmemiştir.

 • Satış irsaliyesi kesme : Ticari satışlarınızı baz alarak dizaynını kendinizin belirleyeceği satış irsaliyesi kesebilirsiniz. İrsaliyeleri tek veya toplu olarak faturalaştırabilirsiniz.
 • Alış irsaliyesi kaydetme : Alış irsaliyelerinizi kaydedebilir, farklı kriterlere göre raporlayabilirsiniz.
 • Satış faturası kesme : Ticari satışlarınızı baz alarak dizaynını kendinizin belirleyeceği satış faturası kesebilirsiniz. Faturaya 5 satır, 1 fatura altı iskontosu uygulayabilirsiniz. Kestiğiniz faturaları farklı kriterlere göre raporlayabilirsiniz.
 • Alış faturası kaydetme : Alış faturalarınızı kaydedebilir, faturaya 5 satır, 1 fatura altı iskontosu uygulayabilir ve farklı kriterlere göre raporlayabilirsiniz.
 • Barkod etiketi hazırlama : Barkod Etiketi Hazırlama Sihirbazını kullanarak , tanımlayacağınız stok kodları için kolayca barkod etiketleri hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz standart yazıcınızı dilerseniz barkod yazıcınızı kullanabilirsiniz.
 • Barkod etiketli stok kontrolü : Barkod etiketli mallarınızın stok sayımını barkod okuyucunuzu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • Senet Yazdırma : Taksitli satışlarınız sonucu oluşan alacaklarınız için otomatik olarak senet yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz satışlarınızın haricinde senet yazdırabilirsiniz. Senet yazdırma ayarlarının tamamını kendi isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.
 • Satış Sözleşmesi Yazdırma: İçeriğini tamamen sizin belirleyebileceğiniz taksitli satış sözleşmesini otomatik olarak yazdırabilirsiniz.
 • Stok kodu çoğaltma sistemi : Özellikle mallarınız için barkod etiketi hazırlıyorsanız bu fonksiyon ile çok az parametre girerek hızlı bir şekilde programa tanıtabilir ve etiketlerinizi hazırlayabilirsiniz.
 • Mal ve Nakit Transferi Sihirbazı : Programı kullanan birden fazla şubenizin olması durumunda, bu modülü kullanarak şubeleriniz arasındaki mal transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sipariş Kontrol Sitemi : Müşterilerinizden aldığınız siparişlerinizi kolayca kaydedebilir, stoklarınızın siparişlerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilir, siparişleri satışa dönüştürüp hesaplarınıza aktarılabilmesini ve dilerseniz faturasının kesilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Özel satış fiyatı belirleme : Standart satış fiyatının yanısıra sizin belirleyeceğiniz ve adlandırabileceğiniz 5 ayrı satış fiyatını satış yaparken veya fatura keserken kullanabilir, barkod etiketi üzerinde birden fazla fiyatın gösterilebilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Otomatik fire düşme : Fire oranı belirleyebilir ve fire oranı belirlenmiş malların stok çıkışı yapılırken fire toplamının da otomatik olarak stoklardan düşebilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Depo Stokları takibi : İşletmenizin farklı birimlerinde yer alan stoklarınızı, kendi belirleyeceğiniz depo adları ile tanımlayabilir, ticari işlemlerinizi gerçekleştirirken işlemin hangi stoğu etkileyeceğini kolaylıkla belirleyebilir, depo stokları arasında mal transfer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Cari bakiye risk yönetimi : Her müşteriniz için ayrı ayrı belirleyeceğiniz kredi limitleri doğrultusunda, müşterinize yapılan satışlarda belirlenen limitin aşılması durumunda programın sizi uyarmasını veya satışın hiç yapılmamasını sağlayabilirsiniz.
 • Personel satışları ve prim takibi : İşletmenizde çalışan personeli ve satışlarından elde edeceği primleri belirleyebilirsiniz.
 • Bakiye yaşlandırma raporları : Her müşteriniz için ayrı ayrı belirleyebileceğiniz kredi vadesi gün limiti doğrultusunda müşterinizin cari hesap bakiye yaşlandırma raporunu alabilirsiniz.
 • Toplu cari ekstre yazdırma ve e-mail, SMS ile gönderme : Farklı kriterlere göre belirleyeceğiniz müşterilerinizin tümüne topluca hesap ekstresi gönderebilirsiniz. Hesap ekstrelerini e-mail ile gönderebilir, hesap bakiye bilgisini SMS ile gönderebilir veya ekstrelerin tümünü yazdırabilirsiniz.
 • Cari hesaplara fiyat farkı uygulayabilme : Mallara gelen zamların müşteri cari bakiyelerine fiyat farkı olarak aktarılabilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Vadesi geçen alacaklar raporu :Tüm veya seçeceğiniz müşterilerinizin tek satırda 0-15 gün, 16-30 gün, 31-45 gün, 46 günden fazla ve son hesap bakiyesini görebilirsiniz. Dilerseniz vade gününü siz belirleyerek te rapor alabilirsiniz.
 • Ingenico yazarkasa entegrasyonu : Yapılan satış bilgisinin Ingenico marka yazarkasaya yollanarak yazarkasa fiinin kesilebilmesi imkanı.
 • Ürün Değişim - Üretim : Tanımlı ürün kodlarından dilediğiniz kadarını seçip bir ürün koduna dönüştürebilirsiniz.
 • Ürün Değişim - Taksimat : Tanmlı biri ürün kodunu dilediğiniz kadar ürüne taksim edebilirsiniz.